Komunikaty

Plan spotkań z rodzicami

Czwartek – 16.11.2017r


1630-1700 spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły          (sala teatralna)

1700-1730  spotkanie z rodzicami uczniów klas III Gim.
w sprawie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (sala teatralna)

1700 spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów
klas V-VII i klasy II Gim.

1740 spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów
klasy III Gim.

 

Kategoria: 

Projekt Budżetu Obywatelskiego SP 1 zwycięski

Spośród 297 złożonych projektów zrealizowanych zostanie 5 ogólnomiejskich i 96 dzielnicowych. Wśród nich jest "Poprawa bezpieczeństwa drogi do Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Gojawiczyńskiej w dzielnicy Piecki-Migowo". - Z każdego osiedla dzielnicy, codziennie do szkoły dojeżdża lub dociera pieszo 1100 dzieci. Stary i niedostosowany układ sprawia, że piesi i samochody poruszają się w tym samym ciągu komunikacyjnym. Chcemy, by na skrzyżowaniu ulic Piecewskiej i Gojawiczyńskiej powstało dwuetapowe przejście z wyspą azylu - mówi wnioskodawca Ewa Niedźwiecka-Krause.

Kategoria: 

Budżet obywatelski

Najważniejsze informacje o głosowaniu:
- głosowanie odbędzie się w dniach 18 września - 2 października 2017 r.
- każdemu głosującemu przysługuje maksymalnie 5 punktów na projekty dzielnicowe i 1 punkt na projekty ogólnomiejskie;
- można głosować na projekty z dowolnej dzielnicy;
- punktami na projekty dzielnicowe można dysponować w sposób swobodny przyznając np. wszystkie pięć punktów jednemu projektowi jak i po jednym punkcie na pięć projektów
- głosowanie na projekty odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną;

Kategoria: 

Informacja o ubezpieczeniu

Rada Rodziców informuje, iż w drodze konkursu na rok szkolny 2017/2018 została wybrana oferta ubezpieczeniowa firmy Compensa. Składka wynosi 41 zł od dziecka i powinna zostać zebrana podczas spotkań klasowych przez Skarbników.

W dniu 14 września od godziny 16.00 na terenie szkoły będzie obecny agent ubezpieczeniowy, u którego będzie możliwe dokonanie wpłaty zebranych składek od poszczególnych klas, jak i dokonanie wpłat indywidualnych gotówką i kartą, a także otrzymanie danych do dokonania przelewu.

Kategoria: 

Strony