Plan spotkań z rodzicami

Czwartek – 16.11.2017r


1630-1700 spotkanie informacyjne z Dyrekcją Szkoły          (sala teatralna)

1700-1730  spotkanie z rodzicami uczniów klas III Gim.
w sprawie procedur przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (sala teatralna)

1700 spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów
klas V-VII i klasy II Gim.

1740 spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów
klasy III Gim.

 

Konsultacje indywidualne:


  - wychowawcy – po zakończeniu zebrań klasowych

  - pozostali nauczyciele - w godzinach 1730-1930