JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

WYMAGANIA NA STOPNIE SZKOLNE

METODY I FORMY PRACY Z UCZNIEM SŁABYM

SCENARIUSZE LEKCJI - autorem jest P. Jadwiga Śmiechowska - doradca metodyczny języka polskiego